Forbundsrepublikken Brasil er Sør-Amerikas største stat, både i folketall og i areal.
Befolkning: 186 mill
Areal:
8 511 965 km²
Landet er oppkalt etter brasiltre (pau brasil) som er et treslag som ble høyt verdsatt av de portugisiske kolonisatørene. Brasil inneholder store jordbruksområder og regnskoger og er rikt på naturressurser. Landet har Sør-Amerikas høyeste BNP og er dermed økonomisk viktig for hele verdensdelen.

Brasil hadde vært bosatt av urbefolkningsgrupper i minst 25 000 år, da det ble oppdaget av den portugisiske oppdagelsesreisende Pedro Álvares Cabral i år 1500. I de følgende tre århundrer bosatte portugiserne seg i landet og administrerte det som en kommersiell koloni, som i stor utstrekning var basert på slaveri. På 1600-tallet kjempet man mot Holland og Frankrike om kontrollen over kolonien. I 1808 flyttet Kong João VI av Portugal, som var på flukt fra Napoleon, til Brasil sammen med den kongelige familie og regjeringen. Selv om de vendte tilbake til Portugal i 1821, medførte oppholdet deres et stigende ønske blant brasilianerne om å få selvstyre. I 1822 opprettet den daværende prinsregent Dom Pedro I et uavhengig Brasil. Riket besto inntil den neste keiser, Dom Pedro II, ble avsatt i 1889 og en republikansk basert føderasjon ble opprettet.

I slutten av det 19. og begynnelsen av det 20. århundre, kom mer enn fem millioner europeiske og asiatiske immigranter til Brasil. I dette tidsrommet ble Brasil også industrialisert og begynte å utnytte større deler av sine landområder. Det brasilianske demokratiet har vært erstattet av et diktatur tre ganger; 1930-1934 og 1937-1945 under Getulio Vargas, samt 1964-1985 under en rekke generaler utnevnt av militæret. Den nåværende grunnloven stammer fra 1988.

 

Hentet fra Wikipedia

 

Reise:

10. mars 2006:
       Haugesund- Brussel- Lisboa- Fortaleza

Retur:

30. mars 2006:
      Rio - Lisboa - København- Oslo- Haugesund

Republikken Brasils flagg er grønt med en stor gul rombe i midten. Inne i romben er det en blå sirkel med hvite stjerner i fem forskellige størrelser samt et hvitt bånd som løper gjennom sirkelen. I båndet står Brasils motto, Ordem e Progresso («Orden og fremskritt»).

hentet fra Wikipedia